De NVD is als grootste wetenschappelijke Nederlandstalige vereniging op het gebied van de Duikgeneeskunde van mening dat zwangere vrouwen NIET moeten duiken. In 1997 heeft S.M.Dermout, gynaecoloog en voorzitter van de NVD, een 20 bladzijden omvattend artikel geschreven in het N.V.D. Bulletin genaamd Vrouwen en Duiken: gynaecologie en obstetrie in relatie tot duiken, waarin dit standpunt wordt gemotiveerd.

Zeer kort samengevat beschrijft het gedeelte over zwangerschap o.a.: De theoretische gevaren van zwangerschap en duiken met de relevante anatomie en fysiologie van de foetus De risicofactoren voor zwangeren bij duiken: decompressieziekte, schade door belvorming (ook silent bubbles), hyperbare zuurstoftherapie, hypoxie, problemen met klaren van de oren, gebroken vliezen, aangeboren afwijkingen bij de foetus, toegenomen incidentie van luchtembolie. De theoretische gevaren van zwangerschap en sportbeoefening: algemene gevaren, kramp, misselijkheid, mechanische bezwaren.

Het officiƫle advies van de NVD is het volgende: Duiken wordt ontraden tijdens de gehele zwangerschap Indien een vrouw gedoken heeft en achteraf reeds zwanger bleek te zijn, is er geen duidelijke reden om tot zwangerschapsafbreking over te gaan. Een echoscreening in de 18e week zou een mogelijkheid kunnen geven om grove aangeboren afwijkingen op te sporen, zekerheid is echter hiermede niet te verkrijgen.

Ons in 1997 opgesteld standpunt wordt inmiddels geheel onderschreven in de zojuist verschenen derde druk van de Medical Examination of Sport Scuba Divers van A.A. Bove en J.C. Davis, een van de belangrijkste Amerikaanse duikmedische keuringsadviesgevers. Ook zij raden duiken van welke diepte of duur totaal af.

Dit artikel is overgenomen van de site van http://www.duikgeneeskunde.nl/

                    noblogo