Per 01 januari 2019 kent WZK Onderwatersport een nieuw contributiestelsel.

 

Module

Omschrijving

Kosten/jaar

Basislid

Verplicht onderdeel bij alle modules
·         Deelname aan enkele sociale
          evenementen: dolle
          duikavond,kerstnachtduik en jaarlijkse
          BBQ en een bijdrage aan de
          beheerkosten

Eur 30,00

NOB lid

Basislidmaatschap (Eur 30)
jaarlidmaatschap NOB (Eur 45)
         tijdschrift, NOB verzekering,

Eur 75,00

Snorkel-/Zwemlid

Basislidmaatschap (Eur 30)
Conditie- vrij zwemmen (Eur 120)
        deelname aan conditiezwemmen
        mogelijkheid een introductieduik te
        volgen

Eur 150,00

Sportduiklid

Basislidmaatschap (Eur 30)
NOB lidmaatschap (Eur 45)
Conditie- vrij zwemmen (Eur 120)
Sportduiken (Eur 55)  
         
Deelname aan conditiezwemmen
·        Persluchttraining en perslucht vullen
         Deelname aan buitenduikprogramma
         Jaarlijkse reanimatie training
         Deelname aan alle
         verenigingsactiviteiten (sociaal en duik
         gerelateerd)

Eur 250,00

Opleidingslid

Sportduiklidmaatschap (Eur 250)
Volgen opleidingsmodules 1 t/m 4 * duiker (Eur 49)
·         Boeken opleiding in bruikleen, kosten
          brevetkaart niet inbegrepen
          Specialisaties NOB (boeken en
          brevetkaart niet inbegrepen)

Eur 299,00


kortingsregeling
deelname meerdere sporten bij WZK:                                       20%
ieder 2e of volgende lid uit hetzelfde gezin onder de 18 jaar:   20%

Het lidmaatschap is altijd een volledig kalenderjaar (01 jan t/m 31 dec).
Opzeggen, alleen schriftelijk, voor 01 december bij de secretaris WZK Onderwatersport

                    noblogo