Een prachtig gebaar in het zwembad bij de afdeling onderwatersport van WZK. Kees Stigter overhandigde daar namens zijn Stigter Jubileum Fonds een cheque van € 1900,00 aan de voorzitter van WZK Onderwatersport, Guus Harberink.Binnen het bestuur van WZK onderwatersport lagen sinds een jaar de plannen op tafel om iets te gaan doen met duiken voor mensen met een beperking.

Voor gehandicapten betekent duiken vaak dat de beperking en/of pijn die zij boven water ervaren, onder water geen rol meer speelt. Het afgelopen jaar heeft WZK onderwatersport de plannen verder uitgewerkt en hebben er door drie leden een applicatiecursus voor gehandicapten duikinstructeur gevolgd, waardoor er nu de mogelijkheid bestaat om gehandicapten op te leiden in de duiksport en ook te brevetteren volgens de normen van de IAHD (International Association for Handicapped).

WZK wil nu aan de slag en heeft daarvoor contact gezocht met diversen betrokken instanties om het project te kunnen realiseren. Kees Stigter zelf overhandigde een symbolische cheque aan Guus Harberink en zijn duikers. Guus liet op zijn beurt in zijn dankwoordje weten dat hij bijzonder blij was met dit startbedrag en noemde het nu kunnen opstarten van het project, "een verrijking voor zijn vereniging". Stigter Sport bestond dit jaar op 4 januari precies 40 jaar.

Kees Stigter heeft begin januari een receptie gegeven en heeft de donaties voor zijn 40-jarig bestaan bestemd voor de gehandicaptensport in Wassenaar. Met dit bedrag kan WZK onderwatersport een mooie start maken voor dit project. Een prachtig gebaar van deze Wassenaarder aan de Wassenaarse sport! De Wassenaarse Krant houdt u op de hoogte van het gehandicapten duiken.

Bron: www.dewassenaarsekrant.nl

                    noblogo